За нас

 

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

Инвеститори 
Работа

 

 

 

 

 

[начало][За нас]

УВОД

 

    ЗСК-Лозово произвежда различни видове бетонови, стоманени и стоманобетонови елементи, включително с предварително напрегната армировка, а също така доставя бетонови, циментови и варови разтвори за собствени и външни строителни обекти. Нашата продукция е намерила място в много от най-важните строежи в югоизточния регион на страната.
Заводът заема площ от над 120 декара, върху която са разположени следните основни и спомагателни корпуси:
1. Основен производствен корпус - изцяло покрити 6 халета по 18x155m (напречен отвор x дължина), обслужвани от мостови кранове с товароподемност от 5 до 25t. Тук се намират технологичните формовъчни линии за обикновен и предварително напрегнат стоманобетон, бетонов център с максимална производителност 300m3 на смяна, арматурен цех (25t/смяна) цех закладни части и метални изделия.
2. Открит склад - 120x228m, обслужван от мостови кранове с товароподемност 25t върху 5 кранови естакади с отвор 24m. Складът е свързан с държавната пътна и железопътна мрежа.
3. Корпус - ремонтно-механичен цех и дърводелски цех – 18x85m със необходимото технологично оборудване и битови помещения за работниците.
4. Силозно стопанство за цимент (вместимост 2400t) и фулерпомпи.
5. Варов възел с максимална производителност 80 m3/смяна.
6. Механизирани складове за инертни материали.
7. Строителна лаборатория
8. ЖП и автокантар,битова сграда, компресорно, котелно с горивно стопанство, покрит склад за армировка, канални помпени станции, сгради на автостопанство, инженерен корпус, централна разпределителна подстанция, паркинг, двор.
Заводът е влязъл в действие през 1969г. В началото е бил специализиран в производството на сглобяеми стоманобетонови елементи за изграждането на големи промишлени предприятия като Нефтохим-Бургас и Промет-Дебелт. Както в миналото, така и в настоящето заводът е в състояние да произведе сглобяеми и монолитни елементи от цялата гама в номенклатурните каталози. Нашата продукция е съобразена с изискванията на строителните норми в страната.
През последните няколко години делът на предварително изготвени конструктивни елемени значително намаля. В съответствие с тази тенденция нашите специалисти търсеха нови начини за оползотворяване на възможностите на завода в производсво на нови елементи. Бяха внедрени модерни производствени линии за изготвяне на елементи за пътища и общесвени и жилищни сгради, улични настилки, електрически стълбове и др. Произведената продукция намира успешна реализация на пазара.Заводът разполага с необходимото оборудване и персонал да извършва и необходимото проучване, проектиране, транспорт и монтаж..
Строителната лаборатория към завода е акредитирана в съответствие с изискванията на държавния стандарт и притежава необходимото да извършва входящ, технологичен и приемателен контрол на влаганите в производството суровини и материали, както и на произвежданата продукция. Лабораторията е специализирана в изпитването на цимент, пясък, чакъл, армировъчна стомана за обикновени и предварително напрегнати конструкции, заварки, бетони и бетонови смеси, пластификатор, вибрирани стълбове.
Всички изпитвания се извършват съгласно изискванията на нормативните документи и са придружени със съответните протоколи със заключения.
Заводът е разположен близо до главни транспортни артерии на страната, има железопътни линии, свързани с държавната ж.п. мрежа.

ГОДИШЕН ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ:
1. Бетонови разтвори - около 50 000 m3.
2. Варови разтвори - около 12 500 m3.
3. Сглобямеи стоманобетонови елементи ,включително предварително напрегнати покривни ТТ панели с отвори от 9 до 18m - около 10 000m3.
4. Предварително напрегнати подови панели по система “Спирол” с отвори до 9.60m – около 10 000 m3.
5. Едноетажни и двуетажни еднофамилни къщи и търговски павилиони от предварително изготвени трислойни термоизолирани панели – около 2 000 m3.
6. Тротоарни плочи, бордюри и други бетонови елементи за настилки – около 10 000 m3.
7. Бетонови елементи за брегово укрепване - около10 000 m3.

ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ:
1. Три кофражни стенда, снабдени с преси за напрягане на армировката за покривни ТТ панели с ширина 3m и отвори 9-18m, пълната дължина е 3x120m.
2. Шест производствени линии за изливане на подови панели тип “Спирол” с размери: ширина: 1.20m, височина: 25cm, отвор до 9.60m, пълна дължина: 90m.
3. Два бетонови смесителя (дневен капацитет: 400m3).
4.Един варов смесител (дневен капацитет: 100m3).
5. Една технологична линия за производство на вибрирани електрически стълбове.
6. Една технологична линия за заготовка на армировъчна стомана.
7. Една технологична линия за изработване на метални елементи и конструкции.
8. Технологични линия за производство на дребен стоманобетон – ст.б.колове, тротоарни плочи, пътни бордюри и окопни елементи и др.
9. Транспортна техника: автомобилни и релсови превозни средства-бетоновози, панеловози, бетонпомпа, кранове.
10. Други поддържащи инсталации – помпи, силози, складове и др.

ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРСОНАЛ:
В настоящият момент в завода работят 148 души, включително 40 души ръководещ колектив (ръководители , инженери-проектанти и технолози, счетоводители и маркетингови специалисти) и 108 квалифицирани работници.

 

[начало][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]

Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com